4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
Πέμπτη 9 Απρίλιος 2020

voyli 1    voyli2


Οι μαθητές της Γ' τάξης επισκέφθηκαν στις 23 Ιανουάριου 2017 την Βουλή με τις καθηγήτριες τους Β. Σταματοπούλου, Δ. Ρετάλη και Μ. Παγουτέλη. Μετά από μια σύντομη ξενάγηση και αναφορά στην ιστορική πορεία του κτιρίου μπήκαν στην αίθουσα του Κοινοβουλίου και είδαν τον χωρο αλλά και πληροφορήθηκαν το πως λειτουργεί η Βουλή τις ώρες των συνεδριάσεων. Ήταν, κατά γενική παραδοχή, μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία για όλους τους μαθητές.