4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
Πέμπτη 9 Απρίλιος 2020

Κανονισμός λειτουργίας του Σχολείου

Προς τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών/τριών
του 4ου Γυμνασίου Γαλατσίου
Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,

shutterstock 241223704Θεωρούμε ιδιαίτερα χρήσιμο να υπενθυμίσουμε μερικά σημεία από τον Κανονισμό του Σχολείου η τήρηση των οποίων έχει πρωταρχική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία του και την επίτευξη των επιδιωκομένων σκοπών.

 • Πρωταρχικός όρος για την φοίτηση των μαθητών/τριών στο Σχολείο είναι η επιμέλεια, η εργατικότητα και γενικά η πλήρης ανταπόκρισή τους στα μαθητικά τους καθήκοντα. Βασικός συντελεστής επιμέλειας και καλής απόδοσης είναι η προσεκτική παρακολούθηση της σχολικής εργασίας.
 • Οι μαθητές οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ώρα του μαθήματος. Η διάσπαση της προσοχής καθώς και κάθε πράξη αταξίας προξενούν ζημιά τόσο στον ίδιο το μαθητή, όσο και στους συμμαθητές του. Η ενασχόληση του διδάσκοντα με επιπλήξεις ή τιμωρίες σε άτακτους μαθητές όχι μόνο διαταράσσει τη διαδικασία της διδασκαλίας αλλά τραυματίζει την ψυχική επικοινωνία που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές.
 • Οι μαθητές οφείλουν να διακρίνονται για την άψογη συμπεριφορά και ευγένειά τους, τόσο στο χώρο του Σχολείου όσο και έξω απ’ αυτόν. Να διατηρούν ευπρεπισμένες και καθαρές τις τάξεις τους, καθώς και τους υπόλοιπους χώρους του Σχολείου. Στις υποχρεώσεις κάθε μαθητή περιλαμβάνεται και ο σεβασμός της ξένης ιδιοκτησίας, όπως είναι τα σχολικά και προσωπικά είδη των συμμαθητών του, καθώς και αντικείμενα και έπιπλα του Σχολείου. Κάθε είδους ζημιά επιβαρύνει αυτόν που την προκαλεί.
 • Η πρωινή προσέλευση των μαθητών των μαθητών του Σχολείου πρέπει να είναι έγκαιρη. Το ακριβές ωράριο λειτουργίας του Σχολείου είναι το παρακάτω:
    ΩΡΕΣ
    1η ώρα
    2η ώρα
    3η ώρα
    4η ώρα
    5η ώρα
    6η ώρα
    7η ώρα
    8η ώρα
    08:15 – 09:00
    09:05 – 09:50
    10:00 – 10:45
    10:55 – 11:40
    11:50 – 12:30
    12:40 – 13:20
    13:25 – 14:05
    14:10 – 14:50
    ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ
    1ο διάλειμμα
    2ο διάλειμμα
    3ο διάλειμμα
    4ο διάλειμμα
    5ο διάλειμμα
    6ο διάλειμμα
    7ο διάλειμμα
    Μαθητικές δραστηριότητες εκτός ωρολογίου προγράμματος
    09:00 – 09:05
    09:50 – 10:00
    10:45 – 10:55
    11:40 – 11:50
    12:30 – 12:40
    13:20 – 13:25
    14:05 – 15:10
   Οι αργοπορημένοι μαθητές γίνονται δεκτοί στην τάξη, μόνο αν εγκριθεί σημείωμα από τον Διευθυντή και στην περίπτωση αυτή, γίνεται ενημέρωση στους γονείς/κηδεμόνες.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στις τάξεις πριν από την πρωινή προσευχή, η οποία γίνεται σε πλήρη σύνταξη και απόλυτη σιωπή. Με το κτύπημα του κουδουνιού γίνεται η είσοδος στις τάξεις σύντομα και ήσυχα, ενώ κατά τα διαλείμματα όλοι οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο (εκτός των επιμελητών).
 • Οι μαθητές δεν πρέπει να μπαίνουν σε ξένες αίθουσες και οι επιμελητές κάθε τμήματος αναφέρουν στον εφημερεύοντα καθηγητή κάθε τέτοιο συμβάν. Μαθητής που θα μπαίνει σε ξένη αίθουσα θα τιμωρείται.
 • Οι μαθητές δεν πρέπει να μπαίνουν στα Γραφεία. Για οτιδήποτε χρειάζονται απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές/τριες, τα ονόματα των οποίων θα υπάρχουν στον πίνακα ανακοινώσεων.
 • Όσοι μαθητές θέλουν άδεια θα έρχονται με τους απουσιολόγους στο γραφείο του Διευθυντή αφού πρώτα ενημερώσουν τον καθηγητή με τον οποίο έχουν μάθημα εκείνη την ώρα. Κάθε σοβαρό πρόβλημα του Σχολείου συζητείται από το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς με τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή.
 • Ωριαία αποβολή: Ο καθηγητής θα συμπληρώνει ειδικό έντυπο, θα το υπογράφει και θα το παραδίδει στον Δ/ντή. Ο μαθητής που αποβάλλεται θα παραμένει στο γραφείο του Δ/ντή.
 • Σε περίπτωση σοβαρού παραπτώματος, ο παραβάτης, το Πενταμελές και ο Πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς θα παρουσιάζονται στον Δ/ντή για την συμπλήρωση ειδικού εντύπου και η απόφαση για την ποινή θα λαμβάνεται από το Σύλλογο των διδασκόντων.
 • Οι μαθητές που δεν βγαίνουν από την τάξη κατά την ώρα του μαθήματος, παρά μόνο για πολύ σοβαρό λόγο, ή από το Σχολείο πριν το «σχόλασμα». Σε περίπτωση ξαφνική αδιαθεσίας θα ειδοποιείται το Γραφείο και ο Κηδεμόνας του μαθητή θα έρχεται στο Σχολείο για να παραλάβει το μαθητή και να δικαιολογήσει τις απουσίες του.
 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα, οι βωμολοχίες και τα επικίνδυνα παιχνίδια και αστεία μεταξύ των μαθητών/τριών.
 • Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται μόνο από τον γονέα/κηδεμόνα και εντός δέκα (10) ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο. Για απουσίες πάνω από δύο (2) ημέρες, χρειάζεται πιστοποιητικό ιατρού. Ο γονέας/κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει αθροιστικά δέκα (10) ημέρες απουσίας όλο το έτος εξ’ αυτών μόνο μέχρι δύο (2) συνεχόμενες. Μαθητής/τρια που σημειώνει πάνω από εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες απουσίες απορρίπτεται.
 • Απαγορεύεται οι μαθητές/τριες να φέρνουν στο Σχολείο κάθε είδους παιχνίδια και αντικείμενα, τα οποία δεν έχουν σχέση με το μάθημά τους (π.χ. συσκευές αναπαραγωγής ήχου, φωτογραφικές μηχανές, κλπ).
 • Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές μέσα σε όλους τους σχολικούς χώρους. Αν χρειαστεί μαθητής/τρια να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον κηδεμόνα του θα πηγαίνει στο γραφείο της Διεύθυνσης όπου και θα χρησιμοποιεί το τηλέφωνο του Σχολείου.
 • Το Σχολείο θα ορίσει ημέρα όπου οι καθηγητές θα δέχονται γονείς/κηδεμόνες προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους, αλλά και κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα γενικά, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του.
 • Το Σχολείο θεωρεί απόλυτα αναγκαία τη συνεργασία μεταξύ Σχολείου και Γονέων/Κηδεμόνων, και την επιδιώκει στο πλαίσιο της ειλικρινούς και ανοικτής επικοινωνίας, για να βοηθήσει αποτελεσματικότερα τα παιδιά. Η τήρηση του Κανονισμού του Σχολείου είναι προσφορά στο μαθητή/τρια, είναι προσφορά στο παιδί σας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η Διεύθυνση και το Διδακτικό Προσωπικό του 4ου Γυμνασίου Γαλατσίου


Παρατήρηση: Ο Κανονισμός του Σχολείου βασίζεται πάντα στο Νόμο και στις Κείμενες Διατάξεις που θεσπίζοται από την Πολιτεία. Η εμφάνιση και διάταξη των σημείων που παρουσιάζονται έχουν ως στόχο την ενημέρωση και υπενθύμιση βασικών στοιχείων της λειτουργίας κάθε σχολείου και είναι υπό διαρκή βελτίωση και διαμόρφωση. Προς αυτό, λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των φορέων και η πρακτική εμπειρία λειτουργίας των σχολείων.