4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
Πέμπτη 9 Απρίλιος 2020
Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2016-17:

Διευθυντής
Βλάχος Δημήτριος / Μουσικός (ΠΕ16)

Υποδιευθύντρια
Ρετάλη Δέσποινα / Θεολόγος (ΠΕ01)

Διδάσκοντες
Μπαζίνη Ελένη
Γιαννακοπούλου Ελένη
Δελατόλας Νικόλαος
Παγουτέλη Μαρία
Λάππα Έλενα
Σταματοπούλου Βασιλική
Καρύδη-Αγγελοπούλου Αλεξάνδρα
Σαντάς Νικήτας
Κουβαράς Χρήστος
Παπαλουκά Μαρία
Γεωργαντζή Βασιλική
Πλατανιά Αγγελική
Κανδρή Σταματία
Κωνσταντίνου Ορθοδοξία
Σκορδάς Ιωάννης
Κουτελίδα Αντωνία
Ρουσουδιού Μαρία
Βαλμάς Σωτήριος
Νούλας Νίκος
Ειδικότητα
Θεολόγος (ΠΕ01)
Φιλόλογος (ΠΕ02)
Φιλόλογος (ΠΕ02)
Φιλόλογος (ΠΕ02)
Φιλόλογος (ΠΕ02)
Φιλόλογος (ΠΕ02)
Μαθηματικός (ΠΕ03)
Μαθηματικός (ΠΕ03)
Φυσικός (ΠΕ04.01)
Γεωλόγος (ΠΕ04.05)
Γαλλικής γλώσσας (ΠΕ05)
Αγγλικής γλώσσας (ΠΕ06)
Γερμανικών (ΠΕ07)
Καλλιτεχνικών (ΠΕ08)
Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)
Οικιακής Οικονομίας (ΠΕ15)
Μουσικός (ΠΕ16)
Τεχνολόγος (ΠΕ17)
Πληροφορικός (ΠΕ19)