4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
Πέμπτη 9 Απρίλιος 2020

         Το 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διοικητικά στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, στην Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ. Μοιράζεται τους αύλειους χώρους και τις αίθουσες (κυκλικά κάθε σχολική χρονιά) με το 3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου (από όπου και προήλθε ως σχολική μονάδα) και γειτνιάζει με το 2ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Γαλατσίου.
    Το κτιριακό συγκρότημα υπάγεται στο Δήμο Γαλατσίου και υποστηρίζεται από την "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου".Το κτιριακό συγκρότημα υπάγεται στο Δήμο Γαλατσίου και υποστηρίζεται από την "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου".