4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
Πέμπτη 9 Απρίλιος 2020

Το Σχολείο μας διαθέτει
  • 2 αυλές (κεντρική και βοηθητική)
  • Γήπεδο μπάσκετ
  • Γυμναστήριο / αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων με Σκηνή
  • αίθουσα Μουσικής
  • εργαστήριο Πληροφορικής
  • εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
  • εργαστήριο Τεχνολογίας
  • Βιβλιοθήκη